Privacy verklaring


PRIVACYVERKLARING
Februari 2020

Jouw privacy is belangrijk. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Daarbij ben ik de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Mijn gegevens zijn:

Ginger Roots
Hoogduinweg 64
2191 BA De Zilk
KvK: 64273822
hello@gingerroots.nl

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Jouw verkregen persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen communiceren met betrekking tot bestellingen, afhandelen betalingen, om contact met jou op te kunnen nemen, bijvoorbeeld om te informeren over wijziging van onze diensten en producten en om goederen en diensten bijou af te kunnen leveren. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de (beoogde) uitvoering van een overeenkomst met jou. Zonder deze gegevens kan ik de overeenkomst niet aangaan.

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van mij een deel van de verwerking op zich zullen nemen (o.a. shopify, Antagonist, mollie, PostNL en My Parcel en Paypal.)

Zo maak ik gebruik van een extern boekhoudingsysteem van waaruit onder andere mijn facturen verstuurd worden. Daarnaast gebruik ik een extern mailingprogramma voor het opslaan van mijn mailinglijsten en het versturen van mijn nieuwsbrieven. Tenslotte worden via deze website cookies geplaatst. Deze partijen zijn verwerkers, in de zin van de AVG.

De servers van mijn mailingprogramma voor nieuwsbrieven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.

Cookies en externe links

Advertentiecookies
Om advertenties beschikbaar te stellen, worden via deze website cookies van Facebook geplaatst (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen onder andere ervoor dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier: [https://www.facebook.com/policies/cookies/].

De bewaartermijnen van deze cookies zijn: Facebook Custom Audience: 18 maanden Facebook Impressions: 18 maanden Facebook Connect: 18 maanden

Facebook Pixel: 90 dagen.

Om het delen van informatie via deze social media kanalen mogelijk te maken, wordt bovendien een ShareThis cookie geplaatst. Meer informatie over het privacybeleid van ShareThis vind je hier: [https://www.sharethis.com/privacy/]. Deze ShareThis cookie wordt 6 maanden bewaard.

Analytische cookies


Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers deze website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies. Daarom worden via deze website cookies van Google Analytics geplaatst. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden: [https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/]. Deze Google Analytics cookies worden 2 jaar bewaard.

Social media


Om het voor jou zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media, heeft deze website een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

 • Facebook: [https://www.facebook.com/privacy/explanation] 

 • Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/terms/api/] 


Links


Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website. 


  Beveiliging persoonsgegevens

  Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. 


  Bewaartermijn

  Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. 
Jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaar ik in ieder geval overeenkomstig met de boekhoudregenls van dit land. 
De persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van mijn nieuwsbrief worden bewaard tot jij je uitschrijft. Wanneer jij je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens zo snel mogelijk uit het systeem worden verwijderd. 
De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden. 


  Rechten

  Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

  Als jij jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

  Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

  Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e- mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan hello@gingerroots.nl.

  Je hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met jouw gegevens omga. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen

  Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.